Mua bán nhà đất giá rẻ tại - Đức Trọng - Mới cập nhật T01/2022

Array

Bán Nhà đường Phan Đình Phùng, Đức Trọng Bán Nhà đường Phan Đình Phùng, Đức Trọng

Bán Nhà đường Phan Đình Phùng, Đức Trọng Giá: 24 tỷ - Diện tích: 887m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2021-11-13 01:57:51

Bán Nhà đường Khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng Bán Nhà đường Khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng

Bán Nhà đường Khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng Giá: 28 tỷ - Diện tích: 448m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2021-11-13 01:48:13

Bán Đất đường Hiệp An, Đức Trọng Bán Đất đường Hiệp An, Đức Trọng

Bán Đất đường Hiệp An, Đức Trọng Giá: 3.5 tỷ - Diện tích: 258.9m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2021-10-16 02:36:10

Bán Đất đường Hẻm DT724 - Phú Hội, Đức Trọng Bán Đất đường Hẻm DT724 - Phú Hội, Đức Trọng

Bán Đất đường Hẻm DT724 - Phú Hội, Đức Trọng Giá: 550 triệu - Diện tích: 145.4m² Tình trạng: Mới về
Đăng lúc: 2021-06-08 07:59:24

Bán Đất đường Bên Sông, Đức Trọng Bán Đất đường Bên Sông, Đức Trọng

Bán Đất đường Bên Sông, Đức Trọng Giá: 1.7 tỷ - Diện tích: 161.4m² Tình trạng: Mới về
Đăng lúc: 2021-05-24 05:49:30

Bán Đất đường Làng Đại Dương, Đức Trọng Bán Đất đường Làng Đại Dương, Đức Trọng

Bán Đất đường Làng Đại Dương, Đức Trọng Giá: 7.5 tỷ - Diện tích: 512m² Tình trạng: Mới về
Đăng lúc: 2021-05-24 05:43:12

Bán Đất đường Hẻm Tổ 34-35 - Liên Nghĩa, Đức Trọng Bán Đất đường Hẻm Tổ 34-35 - Liên Nghĩa, Đức Trọng

Bán Đất đường Hẻm Tổ 34-35 - Liên Nghĩa, Đức Trọng Giá: 500 triệu - Diện tích: 122.4m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-12-15 08:31:29

Bán Đất đường Hẻm Tân Hiệp - Liên Hiệp, Đức Trọng Bán Đất đường Hẻm Tân Hiệp - Liên Hiệp, Đức Trọng

Bán Đất đường Hẻm Tân Hiệp - Liên Hiệp, Đức Trọng Giá: 820 triệu - Diện tích: 100.8m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-12-15 08:24:57

Bán Đất đường Hẻm Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh, Đức Trọng Bán Đất đường Hẻm Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh, Đức Trọng

Bán Đất đường Hẻm Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh, Đức Trọng Giá: 900 triệu - Diện tích: 115m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-12-15 06:27:44

Bán Đất đường Đường Cao Tốc, Hiệp An, Đức Trọng Bán Đất đường Đường Cao Tốc, Hiệp An, Đức Trọng

Bán Đất đường Đường Cao Tốc, Hiệp An, Đức Trọng Giá: 120 tỷ - Diện tích: 31091.6m² Tình trạng: Mới về
Đăng lúc: 2020-11-18 08:31:47

Bán Đất đường Hẻm DH1 - NThol Hạ, Đức Trọng Bán Đất đường Hẻm DH1 - NThol Hạ, Đức Trọng

Bán Đất đường Hẻm DH1 - NThol Hạ, Đức Trọng Giá: 620 triệu - Diện tích: 110m² Tình trạng: Mới về
Đăng lúc: 2020-11-09 06:54:02

Bán Đất đường Hẻm Trạm y tế - Liên Hiệp, Đức Trọng Bán Đất đường Hẻm Trạm y tế - Liên Hiệp, Đức Trọng

Bán Đất đường Hẻm Trạm y tế - Liên Hiệp, Đức Trọng Giá: 700 triệu - Diện tích: 122.1m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-10-23 08:54:55

Bán Nhà đường DH1 - NThol Hạ, Đức Trọng Bán Nhà đường DH1 - NThol Hạ, Đức Trọng

Bán Nhà đường DH1 - NThol Hạ, Đức Trọng Giá: 3.35 tỷ - Diện tích: 380m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-10-23 08:20:12

Bán Đất đường Cây số 5 - Liên Hiệp, Đức Trọng Bán Đất đường Cây số 5 - Liên Hiệp, Đức Trọng

Bán Đất đường Cây số 5 - Liên Hiệp, Đức Trọng Giá: 380 triệu - Diện tích: 116.2m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-10-23 08:07:20

Bán Nhà đường 26 Phạm Ngũ Lão - Liên Nghĩa, Đức Trọng Bán Nhà đường 26 Phạm Ngũ Lão - Liên Nghĩa, Đức Trọng

Bán Nhà đường 26 Phạm Ngũ Lão - Liên Nghĩa, Đức Trọng Giá: 4.65 tỷ - Diện tích: 147.7m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-10-23 07:44:59

Bán Đất đường Ngô Gia Khảm - Liên Nghĩa, Đức Trọng Bán Đất đường Ngô Gia Khảm - Liên Nghĩa, Đức Trọng

Bán Đất đường Ngô Gia Khảm - Liên Nghĩa, Đức Trọng Giá: 1.9 tỷ - Diện tích: 127.8m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-10-23 07:10:35

Bán Đất đường Hẻm Phù Đổng Thiên Vương - Liên Nghĩa, Đức Trọng Bán Đất đường Hẻm Phù Đổng Thiên Vương - Liên Nghĩa, Đức Trọng

Bán Đất đường Hẻm Phù Đổng Thiên Vương - Liên Nghĩa, Đức Trọng Giá: 1.1 tỷ - Diện tích: 98.1m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-10-23 07:02:41

Bán Đất đường Đường Bên Sông - Liên Nghĩa, Đức Trọng Bán Đất đường Đường Bên Sông - Liên Nghĩa, Đức Trọng

Bán Đất đường Đường Bên Sông - Liên Nghĩa, Đức Trọng Giá: 1.25 tỷ - Diện tích: 158m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-10-23 07:02:37

Bán Đất đường Hẻm Phan Đình Phùng - Liên Nghĩa, Đức Trọng Bán Đất đường Hẻm Phan Đình Phùng - Liên Nghĩa, Đức Trọng

Bán Đất đường Hẻm Phan Đình Phùng - Liên Nghĩa, Đức Trọng Giá: 1.5 tỷ - Diện tích: 125m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-08-01 03:39:16

Bán Nhà đường Hẻm Nguyễn Tri Phương, Đức Trọng Bán Nhà đường Hẻm Nguyễn Tri Phương, Đức Trọng

Bán Nhà đường Hẻm Nguyễn Tri Phương, Đức Trọng Giá: 2.6 tỷ - Diện tích: 129.6m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-05-28 07:21:51

Bán Nhà đường Ninh Hòa - Ninh Gia, Đức Trọng Bán Nhà đường Ninh Hòa - Ninh Gia, Đức Trọng

Bán Nhà đường Ninh Hòa - Ninh Gia, Đức Trọng Giá: 4.9 tỷ - Diện tích: 273.3m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-05-16 09:06:40

Bán Nhà đường Quốc Lộ 27 - Liên Nghĩa, Đức Trọng Bán Nhà đường Quốc Lộ 27 - Liên Nghĩa, Đức Trọng

Bán Nhà đường Quốc Lộ 27 - Liên Nghĩa, Đức Trọng Giá: 5.5 tỷ - Diện tích: 230m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-05-16 08:57:21

Bán Nhà đường Hẻm QL20 - Hiệp Thạnh, Đức Trọng Bán Nhà đường Hẻm QL20 - Hiệp Thạnh, Đức Trọng

Bán Nhà đường Hẻm QL20 - Hiệp Thạnh, Đức Trọng Giá: 4.6 tỷ - Diện tích: 312m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-05-16 08:47:54

Bán Nhà đường Hẻm Thống Nhất - Phú Hội, Đức Trọng Bán Nhà đường Hẻm Thống Nhất - Phú Hội, Đức Trọng

Bán Nhà đường Hẻm Thống Nhất - Phú Hội, Đức Trọng Giá: 2.2 tỷ - Diện tích: 181.5m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-05-10 09:27:59

Bán Nhà đường Hẻm Phù Đổng Thiên Vương, Đức Trọng Bán Nhà đường Hẻm Phù Đổng Thiên Vương, Đức Trọng

Bán Nhà đường Hẻm Phù Đổng Thiên Vương, Đức Trọng Giá: 1.6 tỷ - Diện tích: 98.2m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-05-10 04:25:38

Bán Nhà đường Hẻm Nguyễn Tri Phương, Đức Trọng Bán Nhà đường Hẻm Nguyễn Tri Phương, Đức Trọng

Bán Nhà đường Hẻm Nguyễn Tri Phương, Đức Trọng Giá: 1.5 tỷ - Diện tích: 128m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-05-10 04:20:04

Bán Nhà đường Hẻm QL20 - Khu phố 12, Đức Trọng Bán Nhà đường Hẻm QL20 - Khu phố 12, Đức Trọng

Bán Nhà đường Hẻm QL20 - Khu phố 12, Đức Trọng Giá: 1.3 tỷ - Diện tích: 156m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-04-14 08:23:14

Bán Nhà đường Ngô Đức Kế, Đức Trọng Bán Nhà đường Ngô Đức Kế, Đức Trọng

Bán Nhà đường Ngô Đức Kế, Đức Trọng Giá: 3 tỷ - Diện tích: 174.22m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-03-06 02:15:22

Bán Nhà đường DT724 - Phú Hội, Đức Trọng Bán Nhà đường DT724 - Phú Hội, Đức Trọng

Bán Nhà đường DT724 - Phú Hội, Đức Trọng Giá: 2.1 tỷ - Diện tích: m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-03-02 09:10:09

Bán Nhà đường Bế Văn Đàn, Đức Trọng Bán Nhà đường Bế Văn Đàn, Đức Trọng

Bán Nhà đường Bế Văn Đàn, Đức Trọng Giá: 4 tỷ - Diện tích: 280m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-02-27 08:48:31